look again | Skip Navigation | Search | Home |
   Home |  Online Services  |  Leisure |  Living |  Learning |  Environment |  Your Council |  Business |  Jobs |  News | 
Main Content Area

2012 Local Council Election / Etholiad y Cyngor Lleol 2012

Election of 75 Councillors to the County Council of the City and County of Cardiff / Ethol 75 Cynghorydd i Gyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd

Beat the crowd and cast your (postal) vote now

People who have registered for a postal vote for this year's Council elections can beat the crowd and cast their vote now even though the polls do not open until May 3.

Returning the postal vote only takes a few minutes and will allow voters to have their say on the issues that really matter to them in the upcoming elections.

Anyone who has registered to cast their vote by post will receive a ballot pack by post which will include full voting instructions. Postal votes can be returned free by post or by hand to the address given on the envelope. All votes must be returned before the polls close on Election Day. Further information can be found on the Electoral Commission's website, www.aboutmyvote.co.uk or by going to www.cardiff.gov.uk

Achubwch Y Blaen Drwy Bleidleisio Drwy'r Post Nawr

Gall pobl sydd wedi cofrestru ar gyfer pleidlais drwy'r post yn etholiadau'r Cyngor eleni achub y blaen a phleidleisio nawr er nad ydy'r polau'n agor tan 3 Mai.

Ychydig funudau yn unig y cymer i ddychwelyd y ffurflen a bydd yn galluogi pobl i ddweud eu dweud am y materion hynny sy'n bwysig iddynt.

Bydd unrhyw un sydd wedi cofrestru i fwrw ei bleidlais drwy'r post yn cael pecyn pleidleisio drwy'r post a fydd yn cynnwys cyfarwyddiadau pleidleisio llawn. Gellir dychwelyd pleidleisiau post am ddim drwy'r post neu ‚ llaw i'r cyfeiriad a nodir ar yr amlen. Rhaid dychwelyd pob pleidlais cyn i'r gorsafoedd pleidleisio gau ar ddiwrnod yr etholiad. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y Comisiwn Etholiadol yn www.aboutmyvote.co.uk ac yn www.caerdydd.gov.uk

Cyngor i Bleidleiswyr Post ar gyfer Etholiadau'r Cyngor 2012

Oherwydd camgymeriad argraffu mae'r manylion yn y fersiwn Gymraeg ar flaen yr amlenni ar gyfer pleidleisiau post yn anghywir. Maent yn nodi bod angen dychwelyd pleidleisiau ar gyfer etholiadau Cyngor Caerdydd erbyn 5 Mai.

Mae'r manylion ar flaen yr amlen yn y fersiwn Saesneg yn gywir, yn ogystal ‚'r dyddiad, a ddefnyddir yn y fersiwn Saesneg a'r fersiwn Gymraeg ar bum achlysur gwahanol yn y dogfennau ategol, sy'n nodi bod yn rhaid i bleidleisiau post gyrraedd erbyn 10pm ddydd Iau 3 Mai, pan fydd y cyfnod pleidleisio yn cau. Gellir dychwelyd pleidleisiau post o nawr ymlaen.

Hoffwn ymddiheuro am unrhyw ddryswch a achoswyd.

All results have now been declared.

DivisionNumber of councillors
to be elected
Adamsdown 2
Butetown 1
Caerau 2
Canton / Treganna 3
Cathays 4
Creigiau & St Fagans / Creigiau a Sain Ffagan 1
Cyncoed 3
Ely / TrelŠi 3
Fairwater / Y Tyllgoed 3
Gabalfa 2
Grangetown 3
Heath / Y Mynydd Bychan 3
Lisvane / Llys-faen 1
Llandaff / Llandaf 2
Llandaff North / Ystum Taf 2
Llanishen / Llanisien 4
Llanrumney / Llanrhymni 3
Pentwyn 4
Pentyrch 1
Penylan / Pen-y-lan 3
Plasnewydd 4
Pontprennau & Old St Mellons / Pontprennau a Phentref Llaneirwg 2
Radyr & Morganstown / Radur a Threforgan 1
Rhiwbina / Rhiwbeina 3
Riverside / Glan-yr-afon 3
Rumney / Trederlerch 2
Splott / Sblot 3
Trowbridge 3
Whitchurch & Tongwynlais / Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 4

View summary information about the election results At a Glance.

On the same day every seat in every Community Council will also be contested.

 • St Fagans Community Council (9 seats)
 • Pentyrch Community Council:
  • Gwaelod Y Garth Ward (2 seats)
  • Pentyrch Ward (6 seats)
  • Creigiau Ward (5 seats)

 • Radyr and Morganstown Community Council:

  • Morganstown Ward (4 seats)
  • Radyr North Ward (4 seats)
  • Radyr South Ward (4 seats)

 • Lisvane Community Council (10 seats)
 • Old St Mellons Community Council (9 seats)
 • Tongwynlais Community Council (9 seats)

Registering to Vote

To enable you to vote at these elections you will need to be on the electoral register - please see Voter Registration

To request for candidate copy of the Electoral Roll click here.

Council Election 2012 - Timetable of Proceedings

Event Time/Date
Publication of Notice of Election Tuesday 27 March 2012
Receipt of nominations Noon on Wednesday 4 April 2012
Publication of Statements of Persons Nominated Noon on Tuesday 10 April 2012
Withdrawal of candidate Noon on Wednesday 11 April 2012
Last day to be included in the register to vote Wednesday 18 April 2012
Last time for receiving postal vote applications 5.00pm on Wednesday 18 April 2012
Publication of Notice of Poll Wednesday 25 April 2012
Last time for receiving proxy vote applications 5.00pm on Wednesday 25 April 2012
Appointment of poll and count agents Thursday 26 April 2012
First day to issue replacement lost postal ballot papers Friday 27 April 2012
Last time for receipt of emergency proxy vote applications 5.00pm on Thursday 3 May 2012
Last time to issue replacement spoilt or lost postal ballot papers 5.00pm on Thursday 3 May 2012
Day of poll 7.00am to 10.00pm on Thursday 3 May 2012
Declaration of candidates expenses (Community Council candidates) Thursday 31 May 2012
Declaration of candidates expenses (County Council candidates) Thursday 7 June 2012

 

 
Cardiff Council, County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff. CF10 4UW | Tel: (+44) 029 2087 2000 | c2c@cardiff.gov.uk powered by COMS from Square Solutions

Consumer Direct
Proud Capital
Visit Cardiff
DirectGov
Preparing for Emergencies
follow us on twitter
WAI AA Logo HTML 4.01 Transitional Logo